MenuUudised ja teated

Ülikoolide rektorid: kõrghariduse tulevik olgu üks Riigikogu valimiste võtmeteemasid (20.06.2022)
Eesti ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega (28.02.2022)
Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide rektorid: kõrghariduse rahastuskriis takistab ühiskonna arengut (21.01.2022)

Doktoritööde kaitsmised

16.08.2022 Olavi Reinsalu „Cancer-testis antigen MAGE-A4 is incorporated into extracellular vesicles and is exposed to the surface“ („Vähi-testis antigeen MAGE-A4 inkorporeeritakse ekstratsellulaarsetesse vesiikulitesse ja on eksponeeritud selle pinnal“)
17.08.2022 Alar Heinsaar „Investigation of oxygen electrode materials for high-temperature solid oxide cells in natural conditions“ („Kõrgtemperatuurse tahkeoksiidelemendi hapnikelektroodimaterjalide uurimine realistlikes töötingimustes“)
18.08.2022 Andrii Nekoliak „’Memory laws’ and the patterns of collective memory regulation in Poland and Ukraine in 1989-2020: a comparative analysis“ („Mäluseadused“ ja kollektiivse mälu reguleerimise mustrite võrdlev analüüs: Poola ja Ukraina aastatel 1989-2020“)
18.08.2022 Priit Tikker Optimization of Aqueous Media Treatment with Pulsed Corona Discharge: Hydrodynamics and Kinetics Conformed with the Discharge Parameters and Energy Efficiency" TalTech
22.08.2022 Najmeh Mozaffaree Pour „Urban expansion in Estonia: monitoring, analysis, and modeling“ („Linnade laienemine Eestis: seire, analüüs ja modelleerimine“)

Tutvustus

2000.a. 1. novembril asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Rektorite Nõukogu. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes. Vastavalt põhikirjale võivad nõukogu liikmeteks olla asutajaliikmed ja need Eesti ülikoolid, mis annavad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade alusel õpetust vähemasti kolmes teadusvallas ning kus toimub pidev ja edukas teadustöö ning doktoritööde kaitsmine. Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tõnu Viik Tallinna Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist. Alates 1. septembrist 2020 on juhatuse esimeheks rektor Mart Kalm.

Rektorite Nõukogu on pidanud kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning seetõttu on üheksateistkümne tegevusaasta jooksul olnud prioriteediks Eesti ülikoolihariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tugevdamine. 2003. aastal allkirjastatud Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega kehtestati ühtsed nõuded õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilisele personalile. Kvaliteedilepe on aidanud ühtlustada ja tõsta doktoritööde taset ning nõudeid akadeemilisele personalile aastatel 2005-2012 ülikoolidevahelise kvaliteedikomisjoni poolt ellu viidud leppe täitmise hindamise kaudu. Nüüdseks on mitmed kvaliteedileppega kehtestatud nõuded viidud ka Ülikooliseadusse. Selle tulemusena kinnitasid ülikoolide rektorid 2011. aasta septembris, et senine kvaliteedilepe on oma eesmärgi täitnud ja ülikoolid jätkavad kvaliteedialast koostööd uue heade tavade leppe alusel.

Rektorite Nõukogul on välja kujunenud tulemuslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste partneritega.