Menu

Tutvustus

2000.a. 1. novembril asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Rektorite Nõukogu. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes. Vastavalt põhikirjale võivad nõukogu liikmeteks olla asutajaliikmed ja need Eesti ülikoolid, mis annavad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade alusel õpetust vähemasti kolmes teadusvallas ning kus toimub pidev ja edukas teadustöö ning doktoritööde kaitsmine. Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid ehk Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Volli Kalm Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist. Alates 7. aprillist 2015 on juhatuse esimeheks prof. Tiit Land.

Rektorite Nõukogu on pidanud kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning seetõttu on pea seitsmeteistkümne tegevusaasta jooksul olnud prioriteediks Eesti ülikoolihariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tugevdamine. 2003. aastal allkirjastatud Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega kehtestati ühtsed nõuded õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilisele personalile. Kvaliteedilepe on aidanud ühtlustada ja tõsta doktoritööde taset ning nõudeid akadeemilisele personalile aastatel 2005-2012 ülikoolidevahelise kvaliteedikomisjoni poolt ellu viidud leppe täitmise hindamise kaudu. Nüüdseks on mitmed kvaliteedileppega kehtestatud nõuded viidud ka Ülikooliseadusse. Selle tulemusena kinnitasid ülikoolide rektorid 2011. aasta septembris, et senine kvaliteedilepe on oma eesmärgi täitnud ja ülikoolid jätkavad kvaliteedialast koostööd uue heade tavade leppe alusel.

Rektorite Nõukogul on välja kujunenud tulemuslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste partneritega.

UUDISED JA TEATED

Eesti ülikoolide majanduslik mõju on 1.6 miljardit eurot aastas (04.10.2017)
19. juunil toimub Tartus seminar "Koosvõimelised infosüsteemid vol4" (15.06.2017)

DOKTORITÖÖDE KAITSMISED

03.11.2017 Eva Saar "Isuri keele Soikkola murde sõnamuutmissüsteem"
06.11.2017 Laura Feldmanis „Süüteokatsest loobumise instituudi põhjendus ja kohaldatavuse piirid kuritegelikule eeltegevusele“
06.11.2017 Kats Kivistik "Relevance, content and effects of left-right identification in countries with different regime trajectories"
07.11.2017 Külli Kori „The Role of Academic, Social and Professional Integration in Predicting Student Retention in Higher Education Information Technology Studies“
10.11.2017 Mikk Espenberg "Impact of management on peatland microbiome and greenhouse gas emissions"