MenuUudised ja teated

Rektorite Nõukogu ning haridus- ja teadusministri avatud koosolek kõrghariduse tuleviku teemal (12.03.2018)
Rektorite Nõukogu pressiteade kõrghariduse arengust (13.12.2017)
Rektorite Nõukogu, Maailmapank ja Tartu Ülikool korraldavad seminari „Workshop on Academic Career Models“ (22.11.2017)

Doktoritööde kaitsmised

22.08.2018 Liina Kinkari „Global patterns of genetic diversity and phylogeography of Echinococcus granulosus sensu stricto – a tapeworm species of significant public health concern”
23.08.2018 Triin Tekko „Arenguline lähenemine emotsionaalse käitumisega seotud geenide Wfs1 ja Lsamp`i funktsiooni uurimisel”
24.08.2018 Liidia Meel „Interdisciplinary Team Based Pastoral Care Model for Estonian Healthcare Institutions“
27.08.2018 Mihkel Ilisson „Uudsete heterotsükliliste hüdrasiini derivaatide ja nende konjugaatide süntees”
27.08.2018 Tiina Anspal „The development of teacher identity through role and self-conception in pre-service teacher education“

Tutvustus

2000.a. 1. novembril asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Rektorite Nõukogu. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes. Vastavalt põhikirjale võivad nõukogu liikmeteks olla asutajaliikmed ja need Eesti ülikoolid, mis annavad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade alusel õpetust vähemasti kolmes teadusvallas ning kus toimub pidev ja edukas teadustöö ning doktoritööde kaitsmine. Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist. Alates 7. aprillist 2015 on juhatuse esimeheks prof. Tiit Land.

Rektorite Nõukogu on pidanud kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning seetõttu on pea seitsmeteistkümne tegevusaasta jooksul olnud prioriteediks Eesti ülikoolihariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tugevdamine. 2003. aastal allkirjastatud Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega kehtestati ühtsed nõuded õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilisele personalile. Kvaliteedilepe on aidanud ühtlustada ja tõsta doktoritööde taset ning nõudeid akadeemilisele personalile aastatel 2005-2012 ülikoolidevahelise kvaliteedikomisjoni poolt ellu viidud leppe täitmise hindamise kaudu. Nüüdseks on mitmed kvaliteedileppega kehtestatud nõuded viidud ka Ülikooliseadusse. Selle tulemusena kinnitasid ülikoolide rektorid 2011. aasta septembris, et senine kvaliteedilepe on oma eesmärgi täitnud ja ülikoolid jätkavad kvaliteedialast koostööd uue heade tavade leppe alusel.

Rektorite Nõukogul on välja kujunenud tulemuslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste partneritega.