Menu

Uudised ja teated

Rektorite Nõukogu, Maailmapank ja Tartu Ülikool korraldavad seminari „Workshop on Academic Career Models“ (22.11.2017)
Eesti ülikoolide majanduslik mõju on 1.6 miljardit eurot aastas (04.10.2017)
19. juunil toimub Tartus seminar "Koosvõimelised infosüsteemid vol4" (15.06.2017)

Doktoritööde kaitsmised

12.12.2017 Alar Aab „Insights into molecular mechanisms of asthma and atopic dermatitis“
12.12.2017 Sven-Erik Soosaar "Eesti keele kultuursõnavara arengujooni - eesti keel kui piirikeel"
13.12.2017 Sander Pajusalu „Genome-wide diagnostics of Mendelian disorders: from chromosomal microarrays to next-generation sequencing“
14.12.2017 Mikk Jürisson „Health and economic impact of hip fracture in Estonia“
15.12.2017 Jürgen Jalak "Dissecting the mechanism of enzymatic degradation of cellulose using low molecular weight model substrates"

Tutvustus

2000.a. 1. novembril asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Rektorite Nõukogu. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes. Vastavalt põhikirjale võivad nõukogu liikmeteks olla asutajaliikmed ja need Eesti ülikoolid, mis annavad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade alusel õpetust vähemasti kolmes teadusvallas ning kus toimub pidev ja edukas teadustöö ning doktoritööde kaitsmine. Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid ehk Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Volli Kalm Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist. Alates 7. aprillist 2015 on juhatuse esimeheks prof. Tiit Land.

Rektorite Nõukogu on pidanud kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning seetõttu on pea seitsmeteistkümne tegevusaasta jooksul olnud prioriteediks Eesti ülikoolihariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tugevdamine. 2003. aastal allkirjastatud Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega kehtestati ühtsed nõuded õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilisele personalile. Kvaliteedilepe on aidanud ühtlustada ja tõsta doktoritööde taset ning nõudeid akadeemilisele personalile aastatel 2005-2012 ülikoolidevahelise kvaliteedikomisjoni poolt ellu viidud leppe täitmise hindamise kaudu. Nüüdseks on mitmed kvaliteedileppega kehtestatud nõuded viidud ka Ülikooliseadusse. Selle tulemusena kinnitasid ülikoolide rektorid 2011. aasta septembris, et senine kvaliteedilepe on oma eesmärgi täitnud ja ülikoolid jätkavad kvaliteedialast koostööd uue heade tavade leppe alusel.

Rektorite Nõukogul on välja kujunenud tulemuslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste partneritega.