Menu

Juhatuse liikmed

Tiit Land, juhatuse esimees, Tallinna Ülikooli rektor

Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor

Ivari Ilja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor

Mart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia rektor

Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor