Menu

Juhatuse liikmed

Mait Klaassen, juhatuse esimees, Eesti Maaülikooli rektor

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor

Ivari Ilja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor

Mart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia rektor