Menu

Seminar teadusprojektide rahastusreeglitest ja aruandlusest

Kolmapäeval, 9. oktoobril 2019. a kell 11.00-16.00

Tallinna Tehnikaülikooli tudengimaja saalis, Ehitajate tee 5

Seminar on järelvaadatav järgmistelt linkidelt:

I osa - Sissejuhatus, Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor; esimene ettekanne, Thomas Estermann, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni ülikoolide juhtimise, rahastamise ja poliitikakujundamisega tegeleva üksuse juht

I osa jätk - Näide Iiri Teadusfondi auditeerimisprotsessist, Joan Hynes, Iiri Teadusfondi grantide ja rahandusosakonna juht, ettekannetele järgnenud diskussioon

II osa - Arutelu ülikoolide esindajatega: Kalle Hein, Tartu Ülikooli finantsjuht, Aivar Auväärt, Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonnajuhataja; paneeldiskussioon "Teadusprojektide rahastamisreeglite tulevik": Aavo Sõrmus, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees, Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees, Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja, Kurmet Ojamaa, Tallinna Ülikooli finantsjuht.

Ettekannete slaidid on ajakavas.

https://www.ttu.ee/public/u/ulikool/Tunnusgraafika/TalTech_Gradient_veeb.jpg Thumbnail

Avaliku teadusraha hea kasutamise eest vastutavad kõik osapooled. Teadustöö tegijatelt eeldab see tulemustele lisaks korrektset ja selget aruandlust ning teadusprojektide rahastajatelt mõistlikke regulatsioone ja tasakaalu leidmist usalduse ja kontrolli vahel. Järgmise perioodi struktuuritoetuste planeerimise, Euroopa Liidu uue raamprogrammi kavandamise ja projektide aruandluse ümber tekkinud laiema arutelu taustal on hea aeg teemasse süveneda, probleemide üle arutada ja  tulevikuplaane teha. Oleme selleks seminarile kutsunud nii rahastajate, ettevõtete, teadusasutuste esindajad kui ka teadlased.

Päeva juhib Margo Loor.

Ajakava

10.30-11.00 Saabumine ja sisseseadmine
11.00-11.15 Tervitus ja seminari sissejuhatus
Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor
Esimene osa: Mida saame õppida teistelt Euroopa riikidelt?
11.15-11.45

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni ettepanekud tõhusama ja tulemuslikuma aruandlus- ja kontrollikeskkonna saavutamiseks Euroopa Liidu teadusrahastuses

Thomas Estermann, Euroopa Ülikolide Assotsiatsioon, ülikoolide juhtimise, rahastamise ja poliitikakujundamisega tegeleva üksuse juht (Director for Governance, Funding and Public Policy Development, European University Association)

11.45-12.15

Teadusasutuste auditeerimisest Iiri Teadusfondi näitel

Joan Hynes, Iiri teadusfondi grantide ja rahandusosakonna juht (Head of Finance and Grants, Science Foundation Ireland)

12.15-13.00
Küsimused ja diskussioon
13.00-14.00 Lõunapaus
Teine osa:  Missuguseid muudatusi vajame Eestis?
14.00-14.30

Täiskuluarvestuse projekt Eesti ülikoolides

Kalle Hein, Tartu Ülikooli finantsjuht

Aivar Auväärt, Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonna juhataja

14.30-15.45

Paneeldiskussioon "Teadusprojektide rahastamisreeglite tulevik"

Aavo Sõrmus, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees
Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja
Kurmet Ojamaa, Tallinna Ülikooli finantsjuht
15.45-16.00

Seminari kokkuvõte

Mait Klaassen, Rektorite nõukogu esimees