Menu

Ülikoolide personaliandmed

Töötasude struktuur avalik-õiguslikes ülikoolides

 

2015. aasta andmed on kättesaadavad siit.

2016. aasta andmed on kättesaadavad siit.

2017. aasta andmed on kättesaadavad siit.

Akadeemiliste töötajate keskmine palk ja vanus ametikohtade lõikes 2018. aastal

kõik
töötajate arv  täidetud ametikohad  keskmine vanus  keskmine põhipalk täiskoormusel  keskmine kogupalk
professor 200 179 57 2914 3384
dotsent 215 169 51 2038 2285
lektor 259 183 46 1566 1705
assistent 254 158 44 1347 1454
õpetaja 54 46 48 1180 1306
juhtivteadur 21 19 52 3617 3787
vanemteadur 339 280 48 2079 2157
teadur 445 363 40 1648 1704
nooremteadur 188 118 32 1299 1332
kõik 1897 1515 45 1874 2057
TTÜ
professor 68 62 58 3488 3587
dotsent 110 97 52 2412 2490
lektor 233 184 50 1718 1763
assistent 24 18 45 1668 1699
õpetaja 6 4 52 1287 1385
juhtivteadur 10 8 58 2817 2925
vanemteadur 132 101 51 2326 2361
teadur 120 101 39 1981 1998
nooremteadur 50 33 31 1449 1475
kõik 985 788 46 2219 2264
muud akad. ametikohad 242 180 40 2453 2486
TLÜ
professor 65 51 55 2945 3166
dotsent 102 78 49 1895 2027
lektor 167 130 47 1500 1618
assistent
õpetaja 22 15 45 1336 1385
juhtivteadur 5 3 57 3307 3456
vanemteadur 79 52 52 1956 2112
teadur 53 40 42 1538 1634
nooremteadur 44 25 33 1200 1293
kõik 498 394 48 1818 1960
EMÜ
professor 37 35 56 2934 3353
dotsent 62 55 49 1636 1923
lektor 163 126 48 1259 1413
assistent 26 21 38 977 1071
õpetaja 2 2
juhtivteadur 3 2
vanemteadur 47 35 54 1797 1986
teadur 73 62 43 1495 1644
nooremteadur 73 48 33 1058 1114
kõik 477 386 46 1516 1696
EKA
professor 21 19 52 1710 2041
dotsent 31 22 43 1367 1508
lektor 13 6 34 1478 1592
assistent 12 8 41 1137 1204
õpetaja 5 4 43 1079 1225
juhtivteadur 1 1 57
vanemteadur 10 5 43 1544 1583
teadur 4 2 39
nooremteadur 6 3 35 1186 1188
kõik 103 69 1443 1589
EMTA
professor 39 34 60 1986 2220
dotsent 45 31 53 1446 1521
lektor 63 38 45 1208 1282
assistent 15 12 52 1135 1177
õpetaja
juhtivteadur 3 2 58
vanemteadur 1 1 54
teadur 6 4 36 1126 1150
nooremteadur 1 0 26
kõik 173 122 51 1493 1597

Akadeemiliste töötajate keskmine palk ja töötasustamise struktuur 2018. aastal

kõik naised
TTÜ TLÜ EMÜ EKA EMTA TTÜ TLÜ EMÜ EKA EMTA
professor
keskmine põhipalk täiskoormusel  2914 3488 2945 2934 1710 1986 2792 3106 2697 2599 1726 1920
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  469 99 220 419 331 234 610 148 219 308 347 305
keskmine kogupalk töötaja kohta  3384 3587 3166 3353 2041 2220 3401 3254 2916 2908 2073 2225
põhipalga % kogutasust  70% 82% 75% 71% 69% 71% 65% 79% 74% 73% 68% 70%
muutuvpalga % kogutasust  16% 3% 10% 13% 18% 12% 19% 5% 12% 11% 18% 14%
muude tasude % kogutasust  15% 15% 14% 16% 13% 17% 16% 16% 14% 17% 15% 16%
dotsent
keskmine põhipalk täiskoormusel  2038 2412 1895 1636 1367 1446 1960 2208 1831 1512 1386 1307
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  246 77 132 287 141 75 268 62 152 276 155 72
keskmine kogupalk töötaja kohta  2285 2490 2027 1923 1508 1521 2228 2270 1983 1788 1541 1379
põhipalga % kogutasust  71% 82% 76% 68% 73% 75% 68% 83% 74% 68% 72% 77%
muutuvpalga % kogutasust  14% 4% 9% 16% 15% 7% 16% 3% 11% 17% 15% 8%
muude tasude % kogutasust  15% 15% 15% 16% 12% 18% 16% 14% 15% 16% 12% 16%
lektor
keskmine põhipalk täiskoormusel  1566 1718 1500 1259 1478 1208 1504 1614 1452 1262 1745 1269
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  140 45 118 154 115 74 144 51 133 150 73 63
keskmine kogupalk töötaja kohta  1705 1763 1618 1413 1592 1282 1648 1665 1585 1412 1818 1332
põhipalga % kogutasust  71% 82% 74% 71% 69% 74% 69% 81% 73% 73% 70% 74%
muutuvpalga % kogutasust  12% 3% 10% 14% 18% 10% 13% 4% 11% 13% 17% 8%
muude tasude % kogutasust  17% 14% 16% 15% 13% 16% 18% 15% 16% 14% 12% 18%
assistent
keskmine põhipalk täiskoormusel  1347 1668 977 1137 1135 1316 1731 1010 1143 1140
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  107 32 93 67 41 121 53 72 70 44
keskmine kogupalk töötaja kohta  1454 1699 1071 1204 1177 1438 1785 1082 1213 1184
põhipalga % kogutasust  69% 81% 75% 79% 80% 68% 80% 76% 79% 80%
muutuvpalga % kogutasust  11% 2% 11% 9% 4% 12% 4% 9% 10% 4%
muude tasude % kogutasust  19% 17% 14% 12% 16% 19% 17% 15% 12% 16%
õpetaja
keskmine põhipalk täiskoormusel  1180 1287 1336 1079 1115 1316
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  126 98 49 145 140 54
keskmine kogupalk töötaja kohta  1306 1385 1385 1225 1254 1369
põhipalga % kogutasust  72% 74% 79% 70% 70% 83% 79%
muutuvpalga % kogutasust  11% 11% 6% 16% 12% 1% 6%
muude tasude % kogutasust  17% 15% 16% 14% 17% 16% 15%
juhtivteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  3617 2817 3307
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  170 108 149
keskmine kogupalk töötaja kohta  3787 2925 3456
põhipalga % kogutasust  86% 83% 75% 89% 88% 87%
muutuvpalga % kogutasust  5% 5% 6% 0% 3% 0%
muude tasude % kogutasust  9% 12% 18% 11% 8% 13%
vanemteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  2079 2326 1956 1797 1544 2030 2164 1973 1734 1540
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  77 35 155 190 39 100 17 155 195 37
keskmine kogupalk töötaja kohta  2157 2361 2112 1986 1583 2129 2182 2128 1930 1577
põhipalga % kogutasust  83% 87% 73% 76% 83% 86% 82% 87% 73% 73% 83% 86%
muutuvpalga % kogutasust  5% 2% 11% 13% 6% 0% 6% 1% 11% 15% 6% 0%
muude tasude % kogutasust  13% 11% 16% 11% 12% 14% 12% 12% 16% 12% 11% 14%
teadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1648 1981 1538 1495 1126 1588 1821 1553 1394 1126
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  56 17 96 150 24 54 18 114 136 29
keskmine kogupalk töötaja kohta  1704 1998 1634 1644 1150 1642 1839 1667 1529 1155
põhipalga % kogutasust  82% 88% 77% 77% 87% 82% 88% 76% 77% 87%
muutuvpalga % kogutasust  4% 1% 9% 11% 3% 5% 1% 10% 10% 4%
muude tasude % kogutasust  14% 11% 14% 12% 10% 13% 11% 14% 12% 9%
nooremteadur
keskmine põhipalk täiskoormusel  1299 1449 1200 1058 1186 1295 1162 1205 1061
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  33 26 93 56 2 32 2 120 58
keskmine kogupalk töötaja kohta  1332 1475 1293 1114 1188 1327 1164 1325 1119
põhipalga % kogutasust  71% 86% 74% 69% 89% 88% 73% 87% 72% 73% 88%
muutuvpalga % kogutasust  4% 3% 15% 7% 0% 0% 4% 0% 18% 7% 0%
muude tasude % kogutasust  25% 11% 11% 24% 11% 12% 23% 12% 10% 19% 12%
kõik
keskmine põhipalk täiskoormusel  1874 2219 1818 1516 1443 1493 1672 1903 1715 1364 1412 1392
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  184 45 142 180 146 104 143 41 152 152 128 97
keskmine kogupalk töötaja kohta  2057 2264 1960 1696 1589 1597 1815 1943 1868 1516 1540 1488
põhipalga % kogutasust  75% 84% 75% 72% 73% 74% 74% 84% 74% 73% 73% 75%
muutuvpalga % kogutasust  9% 3% 10% 13% 15% 9% 11% 3% 11% 12% 14% 9%
muude tasude % kogutasust  15% 13% 15% 15% 13% 17% 16% 13% 15% 15% 13% 16%
muud akad. ametikohad
keskmine põhipalk täiskoormusel  2453 2076
keskmine muutuvpalk töötaja kohta kuus  33 36
keskmine kogupalk töötaja kohta  2486 2112
põhipalga % kogutasust  86% 85%
muutuvpalga % kogutasust  2% 3%
muude tasude % kogutasust  11% 12%